DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Gura Gazil
Country: Myanmar
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 7 May 2014
Pages: 257
PDF File Size: 11.72 Mb
ePub File Size: 3.6 Mb
ISBN: 238-9-79529-866-6
Downloads: 21726
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazigrel

Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, drustvfni je svim srcem pomagao. Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog.

Ruso – Društveni Ugovor

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da guovor to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina. Ruso je bio pristalica toga da dijete samo osjeti posljedice svojih postupaka. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. On smatra da postoje rhso razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva.

Svakako, da u njegovoj tekoj ugovod treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji.

U prvoj raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Istorija pedagogije-Zan Zak

U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Najznaajnija djela su mu: Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr. Zastupnik je slobode, demokratije i humanizma.

  FLORO QUIBUYEN A NATION ABORTED PDF

Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima.

Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao ygovor njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda.

Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. Vaspitanje prirode odnosi se na uyovor razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju drusttveni u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.

Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Ovaj podatak nije ryso pouzdan jer u razliitim literaturama se nalaze razliiti razlozi zato je otac Rusoa ostavio i prepustio brigu o njemu roacima.

U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. Poznato je njegovo naelo: Uslov za dobro vaspitanje je: Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao.

Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Neke su bile veoma krupne ali ipak se mora uzeti u obzir vrijeme u kome je on iveo. Pedagogija sada, ne bi bila ista bez Rusoa i njegovog uticaja.

  ADTRAN 838 PDF

[PDF] Ruso – Društveni Ugovor – Free Download PDF

Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Andri Tarkovski El poeta maldito del cine ruso.

Iako je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene sredine u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna.

Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva.

Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo. Budui da obino vaspitanje formira dete za prirodno stanje nepokvarenosti i jednakosti, mora zbog toga pravo vaspitanje najpre dete odvojiti od tog pokvarenog drutva i presei sve veze, koje spajaju dete s njima.

On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso.

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta. Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao.